AKMT logo

O nás

Jsme zavedená, stabilní, dynamicky se rozvíjející advokátní kancelář se sídlem v Praze a v Ostravě, která svou pověst zakládá na poskytování kvalitních služeb za adekvátní cenu při zachování plné diskrétnosti. Disponujeme bohatými zkušenostmi v oblasti trestního, obchodního, občanského, pracovního, rodinného i správního práva.

Při poskytování právních služeb klademe důraz na diskrétnost, erudici, kvalitu, rychlost, etiku a dostupnost. Máme bohaté zkušenosti se zastupováním před všemi stupni soudů včetně rozhodčích soudů.

Právní služby poskytujeme a nabízíme obchodním společnostem, podnikatelům a fyzickým osobám.

Advokátní kancelář spolupracuje s advokátními kancelářemi v České republice, Slovenské republice, notáři a daňovými poradci.

Advokátní kancelář nepřetržitě sleduje nejnovější poznatky v oblasti práva a tyto bezprostředně aplikuje v praxi. Sledujeme dění v oblasti práva Evropských společenství a evropské legislativy, pravidelně se účastníme vzdělávacích konferencí a seminářů, případně tyto aktivně pořádáme a školíme nejnovější poznatky v oblasti právního řádu České republiky.

Naše kancelář je schopna poskytnout právní služby 24 hodin denně 7 dní v týdnu, a to osobně, telefonicky, či prostřednictvím e-mailu na území celé České republiky.

Mgr. Markéta Tichá je advokátkou zapsanou v seznamu České advokátní komory. Vystudovala Západočeskou univerzitu v Plzni, Fakulta právní.

V rámci své praxe se Mgr. Markéta Tichá zaměřuje zejména na poskytování právních služeb v oblasti trestního práva, obchodního práva, občanského práva, rodinného práva, pracovního a insolvenčního práva.

Ve všech oblastech práva poskytuje kompletní právní služby včetně zastupování klientů před soudy.

Zašlete nám nezávaznou poptávku