AKMT logo

Obchodní právo

Klientům poskytujeme komplexní právní poradenství v oblasti obchodního práva.

Obchodní právo společně s právem trestním a občanským patří k pilířům naší advokátní kanceláře. Obchodní právo, stejně jako právo občanské, je základem pro ostatní právní disciplíny i ostatní právní odvětví, kterým se naše advokátní kancelář věnuje.

V oblasti obchodního práva nabízíme komplexní právní služby a poradenství, z nichž lze zmínit například tyto:

V oblasti insolvenčního práva nabízíme:

V oblasti práva duševního vlastnictví nabízíme:

Zašlete nám nezávaznou poptávku